Archiwum: inwestor

inwestor

Sprawdzone lokowanie w fundusze inwestycyjne

Są odmienne od siebie fundusze inwestycyjne oraz trzy ich kategorie. Lecz czym fundusz ów jest? Według ustawy normującej, jest to swojego rodzaju wspólne inwestowanie, które ma na celu lokowanie środków pieniężnych przez uczestników funduszu, którymi mogą zostać osoby indywidualne, jak również między innymi gminy.
Jednym ze schematów współudziału są otwarte fundusze inwestycyjne – FIO.