Archiwum: 6 października 2019

Sprawdzone lokowanie w fundusze inwestycyjne

Wyróżnia się odmienne od siebie fundusze inwestycyjne oraz trzy ich formy. Lecz czym fundusz ów jest? Zgodnie z ustawą normującą, jest to swoistego rodzaju zbiorowe inwestowanie, które polega lokowaniu finansów przez uczestników funduszu, którymi mogą być osoby fizyczne, jak również między innymi przedsiębiorstwa.
Jednym z systemów uczestnictwa są otwarte fundusze inwestycyjne – FIO.